Welkom bij Karel Pul begrafenisverzorging!

Als begrafenisverzorging menen wij dat het goed is om met u stil te staan bij de vele aspecten die een overlijden met zich meebrengt.  Tegelijkertijd beseffen we dat wij op een kwetsbaar moment met u in contact komen. Het moment van overlijden komt vaak onverwachts. Tijdens het eerste verdriet en de rouw om een dierbare moeten de nabestaanden van alles regelen en beslissen.  Juist op een moment dat emoties en verdriet de boventoon voeren. Wij willen u steun en advies bieden en zijn in deze dagen een vraagbaak voor de familie, zodat een respectvolle en stijlvolle begrafenis ook onze zorg wordt. Samen met u gaan wij in alle rust, stap voor stap, de begrafenis voorbereiden en uitvoeren.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Karel en Coby Pul