Wie zijn wij?


 

Sinds 2004 is Karel Pul begrafenisverzorging van start gegaan. De drijfveer hiervoor was vooral het dienend bezig zijn in tijden van verdriet. Juist in deze dagen van afscheid nemen moet er veel geregeld worden. Wij verlenen hierbij graag onze hulp.

We verzorgen, om principiële redenen, uitsluitend begrafenissen, en geen crematies. Maar toch richten wij ons zeker op een brede kring. Iedereen wordt op een respectvolle wijze geholpen, ongeacht welke religieuze achtergrond men heeft. Ook mensen zonder religie kunnen wij van dienst zijn, waarbij wij dan voor de invulling van een afscheidsplechtigheid een beroep kunnen doen op een gediplomeerde uitvaartbegeleidster.

Respect voor uw wensen, dat is ons uitgangspunt. Bent u ergens lid of verzekerd, ook dan kunnen wij de begrafenis voor u verzorgen. Om u de gelegenheid te geven uw wensen op te schrijven, hebben wij wilsbeschikkingsboekjes voor u beschikbaar. Deze kunnen, altijd vrijblijvend, opgevraagd worden. Wilt u liever een persoonlijk gesprek, zonder verplichtingen, ook dat is zeker mogelijk.


 

Het dienend bezig zijn, dat stond voorop toen ik aan dit werk begon. Er voor de mensen zijn die het nodig hebben, een luisterend oor bieden. Zo mag ik het werk doen.

Ik ervaar het als een roeping, om dit bijzondere werk te kunnen doen. Iedere keer weer de kracht te mogen hebben, om een bedroefde familie tot steun te zijn.

Een begrafenis zo te organiseren, dat de mensen er met een goed gevoel op terug mogen kijken, hoe moeilijk het afscheid ook was. Dat ze weer verder kunnen, daar doe ik het voor.

Karel Pul