Disclaimer

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Karel Pul zendt, is niet gegarandeerd. We raden u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ons te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ons te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.